Добре дошли в нашия магазин!

Общи условия

 


 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между търговеца АКВАМОНТ ООД, наричан SMILE ARTY, от една страна и потребителите на електронен магазин www.smilearty.com от другата страна.

АКВАМОНТ ООД е дружество, регистрирано в съответствие със законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112124117, със седалище гр. Пазарджик, ул."Гаврил Кръстевич"№4; тел./факс +359(34)442485; идент. No по ЗДДС: 112124117, и-мейл: sales@smilearty.com.

1. С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло. 

2. SMILE ARTY приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

3. При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заплащането системата на SMILE ARTY изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

4. Поръчките се смятат за успешно завършени и обвързващи само след успешно плащане. При неуспешно плащане чрез виртуалния ПОС терминал или с банков превод поръчката остава в потребителската сметка за срок от 10 дни. След изтичането на срока поръчката бива изтрита. 

5. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: липса на наличност на поръчаната стока, неуспешно плащане от страна на Потребителя, грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

6. При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разноски са за наша сметка. Във всички останали случаи, последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на Потребителя.

7. Крайната цена на поръчката представлява сбора от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

8. Всички цени са в избраната валута (лева или евро) с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

9. Начините на плащане, които се приемат, са следните:

- Наложен платеж – Заплащането на поръчката се извършва на куриера при доставка.

- По банков път – Потребителят извършва банков превод по сметка на SMILE ARTY, като посочи номера на поръчката като основание за превода. Валидността на поръчката е 10 дни.

Име на банка: ОББ АД, Име на бенефициент: АКВАМОНТ ООД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG17UBBS82411014689915

- С кредитна / дебитна карта - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на ОББ или Epay.

10. SMILE ARTY не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от SMILE ARTY стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка.

11. SMILE ARTY не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане.

12. Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя.

13. Потребителят има право да провери  поръчката си преди да я приеме от куриерската фирма.

14. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 7 работни дни, считано от деня на получаването й. В този случай Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

15. При неизпълнение на тези условия SMILE ARTY запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

16. Потребителят е длъжен да уведоми писмено SMILE ARTY относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: sales@smilearty.com и да я/ги върне на посочения адрес на магазина ни, като разходите по връщането са за сметка на Потребителя.

17. В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, Сайтът възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, ползване за плащане на поръчката. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

18. При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

19. Цялото съдържание на сайта, вкл. снимки, графики, текстове, дизайни и пр. са собственост на SMILE ARTY. Всяко използване на изброените по неизчерпателен начин по-горе материали включително модификация, репродукция и дистрибуция без писменото разрешение на SMILE ARTY се наказва по предвидени от закона начини. 


 

КЪМ МАГАЗИНА

Всички права запазени.

© 2014 АКВАМОНТ ООД